JAK? DLACZEGO? Z KIM?

ORGANIC LIFE

PODSTAWY PODSTAW

ORGANIC LIFE

ZASADA 4 ETYKA

PODSTAWY PODSTAW

ORGANIC LIFE

ZASADA 4 ETYKA

Etyczne zachowanie w modelu rekomendacyjnym to szacunek wobec innych – poszanowanie ich godności, przekonań i poglądów, uczciwe wykonywanie obowiązków, dbałość o dobrą atmosferę, nietolerancja dyskryminacji. Dobra atmosfera w zespole sprzyja zaangażowaniu i motywuje do lepszych osiągnięć.

ZASADY OGÓLNE :

ZASADY PODCZAS SPOTKAŃ :

” SUKCES JEST EFEKTEM CIĘŻKIEJ PRACY, CIERPLIWOŚCI, POKORY I WIARY, ŻE WSZYSTKO W ŻYCIU JEST MOŻLIWE ! „

DO GÓRY